4 EKİM 2018
SALON 1 SALON 2
13:00 – 17:00 DESTEK ve PALYATİF TEDAVİLER KURSU 13:00 – 17:30 TORASİK ONKOLOJİK RADYOLOJİ KURSU
13:00 – 17:00 Kurs başkanları: Münevver Erdinç, Celalettin Kocatürk, İsmail Savaş 13:00 – 17:30 Kurs Başkanı: Recep Savaş, Canan Akman, Ufuk Abacıoğlu
13:00 – 13:20 Palyatif bakıma genel bakış
Celalettin Kocatürk
13:00 – 13:30 Solid nodüllerin değerlendirilmesinde yeni değişiklikler ve yaklaşım (Fleishner ve ülkemiz gerçekleri)
Canan Akman
13:20 – 13:35 Semptomlara yönelik yaklaşımlar ( öksürük , dispne )
İsmail Savaş
13:30 – 14:00 Subsolid nodüller: Takip mi ? Operasyon mu ?
Naim Ceylan
13:35 – 13:50 Hemoptiziye yaklaşım
Deniz Köksal
13:50 – 14:10 Akciğer kanserinde ağrı yönetimi
Meltem Uyar
14:00-14:30 Akciğer kanserinde invazyon bulguları
Figen Demirkazık
14:10 – 14:30 Anoreksi-kaşeksi ve nutrisyonel destek
Celalettin Kocatürk
14:30 – 14:50 Plevral effüzyona yaklaşım
Sevda Cömert
14:30 – 15:00 Postoperatif takipte radyolojik değerlendirme
Recep Savaş
14:50 – 15:10 Yoğun Bakım desteği, hangi hastaya, ne zaman ?
Özlem Oruç
15:00 – 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 – 15:50 Psikoonkolojik destek
Özen Önen Sertöz
15:30 – 16:00 İmmünoterapi sonrası radyolojik takip
Selen Bayraktaroğlu
15:50 – 16:10 Palyatif radyoterapi
Güler Yavaş
16:00 – 16:30 Konvansiyonel radyoterapi ve SBRT sonrası radyolojik takip
Canan Akman
16:10 – 16:30 Palyatif cerrahi girişimler
Serdar Onat
16:30 – 17:00 Akciğer kanserlerinde BT dışı görüntüleme yöntemleri ve radiomics
Recep Savaş
5 EKİM 2018
SALON 1 SALON 2
08:30 – 09:00 AÇILIŞ
Nil Molinas Mandel, Levent Elbeyli, Ilgaz Doğusoy
09:00 – 09:30 1. OTURUM
Oturum Başkanları: Levent Elbeyli, Ilgaz Doğusoy
Konferans: Towards the 9th edition of TNM staging system: The mechanisms of revision
of TNM staging system in UICC and AJCC

Hisao Asamura
09:30 – 11:00 2.OTURUMYENİ EVRELEME VE YANSIMALARI
Oturum Başkanları: Esra Kaytan Sağlam, Meral Gülhan, Gökhan Yuncu
09:30 – 09:50 Yeni evreleme sistemi kliniğe neler getirdi?
Ayten Kayı Cangır
09:50 – 10:10 PET/BT, evreleme ve prognostik göstergeler
Meltem Çağlar
10:10 – 10:30 Endoskopik evreleme (Bronkoskopi ve EBUS): T ve N’deki yeri
Benan Çağlayan
10:30 – 10:50 Akciğer kanserinde son bir yılda neler değişti? Evrelemede patoloğun rolü?
Pınar Fırat
11:00 – 11:20 KAHVE MOLASI
11:20-12:05 ROCHE UYDU SEMPOZYUMU 

 

Metastatik KHDAK 2.Basamak Tedavisinde Değişen Pratiğimiz; Atezolizumab 

Oturum Başkanı: Erdem Göker

Konuşmacı: Yeşim Eralp

12:05 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:15 3. OTURUMEPİDEMİYOLOJİ, TARAMA VE TÜTÜN KONTROLÜ
Oturum Başkanları: Atila Akkoçlu,Çağlar Çuhadaroğlu, Oğuz Kılınç
13:00 – 14:30 4. OTURUM
ERKEN EVRE KHDAK
Oturum Başkanları: Deniz Yalman, Ahmet Demirkazık, Ekber Şahin
13:00 – 13:30 Screening and international applications in lung cancer
James Jett
13:30 – 13:50 Rekürrens paternleri
Berna Kömürcüoğlu
13:30 – 13:50 Türkiye’de akciğer kanseri epidemiyolojisi ve bölgesel faktörler
Tuncay Göksel
13:50 – 14:10 Hangi hastaya neoadjuvan – adjuvan tedavi
Yeşim Eralp
13:50 – 14:10 Tütün kontrolü ve e-sigara
Zeynep Aytemur
14:10 – 14:30 SBRT
Mustafa Cengiz
14:15 – 15:00 UYDU SEMPOZYUMU
BOEHRINGER INGELHEIM
KHDAK Del19’da Beklentiler ve Ötesi
Oturum Başkanı: Erdem Göker
Konuşmacı: Fulden Yumuk
14:30 – 15:00 Oturum Başkanları: Nezih Özdemir, Erdal Okur
Advancing the surgical management of early stage lung cancer
Bill Putnam
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20-16:05

BRISTOL-MYERS SQUIBB

Skuamöz Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmunoterapi: Onkoloji ve Göğüs Hastalıkları ortak bakış

Oturum Başkanı: Erdem Göker

Konuşmacılar: Başak Oyan Uluç, Çağlar Çuhadaroğlu

  5. OTURUM
PULMONER NODÜL VE GGO
Oturum Başkanları: Can Öztürk, Şükrü Dilege, Refik Ülkü
15:20 – 15:40 Management of undefined pulmonary nodules
James Jett
15:40 – 16:00 GGO lezyonların radyolojik invaziv olma kriterleri
Çetin Atasoy
16:00 – 16:20 Multipl GGO’da yaklaşım (Değerlendirme ve Takip)
Ülkü Yılmaz
16:20 – 16:40 Limited versus standart resection for lung cancer: JCOG sublobar resection trials and its strategy
Hisao Asamura
16:45 – 18:00 6. OTURUM
OLGULARLA PLEVRAL MEZOTELYOMA
(Prof. Dr. Sedat Demircan Anısına)
16:45 – 18:00 7. OTURUM
AKCİĞER KANSERİ İLAÇLARININ RUHSATLANDIRMA/GERİ ÖDEME VE ENDİKASYON DIŞI
BAŞVURU/ONAYLANMASI: TIBBİ ONKOLOGLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Oturum Başkanları: Olgun Kadir Arıbaş, Cüneyt Kurul, Pınar Çelik
Oturum Başkanları: Erdem Göker,Ali Arıcan
16:45 – 16:55 1. Olgu – Cerrahi-HIPEC
Levent Elbeyli
16:45 – 17:00 Ruhsatlandırma kararında hangi kriterler dikkate alınıyor?
Ruhsatlandırma süreci ve süresi konusunda
ABD ve AB ile karşılaştırdığımızda durumumuz nedir?
Ahmet Özet
16:55 – 17:05 2. Olgu  – Patoloji
Handan Zeren
17:00 – 17:15 Ruhsat sonrası geri ödeme süreci (neye göre karar veriliyor/verilmeli, ABD ve AB ile karşılaştırdığımızda Türkiye’nin durumu)
Mustafa Özderyol
17:05 – 17:15 3. Olgu – Radyasyon onkolojisi
Pervin Hürmüz
17:15 – 17:30 Endikasyon dışı kullanım başvurusu süreci ve yaşanan sorunlar
Özcan Yıldız
17:15 – 17:25 4. Olgu  – Medikal onkoloji
Fulden Yumuk
17:30 – 18:00 Söz salonda
17:30 – 18:30 Seçilmiş Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Meriç Şengöz, Aziz Yazar
SS-1 Akciğer SBRT sonrası akut radyolojik değişikliklerin farklı uzmanlık alanlarından
Hekimlerce Değerlendirilmesi
Meltem Dağdelen
SS-2 Pulmoner karsinoidlerde 18F FDG Ve 68Ga DOTATATE PET-BT bulgularının karşılaştırılması
Kalil Kömek
SS-3 Primer akciğer kanseri tedavisinde definitif stereotaktik beden radyoterapisi: Hacettepe
Üniversitesi deneyimi
Pervin Hürmüz
SS-4 Ege üniversitesinde akciğer kanseri olgularında mutasyon sıklığı ve hedefe yönelik tedavi sonuçları
Haydar Soydaner Karakuş
SS-5 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında likit biyopsi yöntemi ile yeni nesil dizileme sonuçları
Mahmut Büyükşimşek

*Türk Göğüs Cerrahisi Derneği board yazılı sınavı 5 Ekim 2018 saat 11:00-12:00 arası yapılacaktır.

*Türk Göğüs Cerrahisi Derneği board sözlü sınavı 5 Ekim 2018 saat 18:00-19:00 arası yapılacaktır.

Not: Sınav yeri kongre sırasında belirlenecektir.

6 EKİM 2018
 SALON 1  SALON 2
08:30 – 09:40 8. OTURUM: IMMUNOTERAPİ
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Necdet Üskent, Ferah Ece
08:30 – 08:45 Akciğer kanseri ve immunoterapide patoloğun yeri
Büge Öz
08:45 – 09:00 KHDAK’de 1. ve 2. basamak tedavide İmmunoterapinin yeri
Başak Oyan Uluç
09:00 – 09:40 9. OTURUM
Oturum Başkanları: Murat Akal, Semih Halezeroğlu
09:00 – 09:15 Kimler immunoterapi almamalı?
İlhan Öztop
09:00 – 09:30 Lessons learned from the biggest minimally invasive thoracic program in Europe
Henrik Hansen
09:15 – 09:30 İmmunoterapiye bağlı yan etkiler ve yönetimi
İrfan Çiçin
09:30 – 09:40 Discussion
09:40 – 10:00 KAHVE MOLASI
   10:00-10:45

 UYDU SEMPOZYUMU ROCHE DIAGNOSTICS

KHDAK’da Güncel Likit Biyopsi Kullanımı

Konuşmacı: Büge Öz 

10:00 – 11:20 10.OTURUM:KHDAK’DE TARTIŞMALI KONULAR ve YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Faruk Zorlu, Haluk Onat, Alpaslan Çakan
10:00 – 10:20 Adenokarsinom, WHO sınıflaması ve klinik uygulamaya etkiler?Deniz Nart
10:20 – 10:40 Mediastinal evreleme ve cerrahi: Diseksiyon mu örnekleme mi?Çağatay Tezel
10:40 – 11:00 Moleküler testler – NGS (Genetik Profilleme), likit biyopsi
Gökhan Demir
11:00 – 11:20 Solunum yolları sitolojisinde yenilikler ve güncel durum
İlkser Akpolat
11:20 – 12:20 11. OTURUM: KARSİNOİD TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Soner Gürsoy, Oğuz Köksel, Ayşegül Akgün
11:20-12:05  UYDU SEMPOZYUMU ASTRA ZENECA

 

EGFR+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Dönüşüm!

Konuşmacılar: Ufuk Yılmaz, Nuri Karadurmuş

11:20 – 11:40 Endobronşiyal tedavi uygun mu?
Aydın Yılmaz
11:40 – 12:00 Evreleme ve tedavi belirlemede Nükleer Tıbbın yeri
Erkan Vardareli
12:00 – 12:20 Parenkim koruyucu mu – maksimal onkolojik cerrahi mi? – Lenf nodu diseksiyonu gerekli mi?
Özkan Saydam
12:20 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:30 12. OTURUM: LOKAL İLERİ HASTALIK
Oturum Başkanları: Fadıl Akyol, Kamil Kaynak
13:00 – 13:20 Neoadjuvan sistemik tedavi
Özlem Er
13:20 – 13:40 Eş zamanlı kemoradyoterapi 
Erkan Topkan
13:40 – 14:05 Surgical treatment strategy for N2 disease – North American perspective
Bill Putnam
14:05 – 14:30 Surgical treatment strategy for N2 sisease – European perspective
Henrik Hansen
14:30 – 15:15 UYDU SEMPOZYUM
PFİZER
Vakalarla ALK+ ve ROS1+ mKHDAK’de Yaşam Dolu Bir Yolculuk
Konuşmacılar: Nalan Aakyürek, Nuri Karadurmuş, Ülkü Yılmaz
14:30 – 15:30 Seçilmiş Sözel Bildiri
Oturum Başkanları: Berkant Özpolat, Ali Kılıçgün
SS-6 Tamamlayıcı pnömonektomi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde endikasyon ve sonuçlar
Serkan Yazgan
SS-7 Klinik N0 adenokarsinom hastalarda minimal-invaziv rezeksiyon sonrası lenf nodu durumunu
etkileyen faktörler
Tuğba Cosgun
SS-8 Endobronşiyal ultrasonografi’nin küçük hücreli dışı akciğer kanseri re-evrelemesinde tanı değeri
Ayperi Öztürk
SS-9 Bilateral mediastinal lenfadenektomi evre IA-IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında
sağkalımı artırır
Akif Turna
SS-10 KHDAK nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda tespit edilen akciğer parankim nodüllerinin
değerlendirilmesi
Necmiye Gül Temel
15:15 – 15:35 KAHVE MOLASI
15:35 – 16:55 13. OTURUM: METASTATİK HASTALIKTA HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Ufuk Yılmaz, Büge Öz
15:35 – 16:30 14. OTURUM: KONFERANS RADYOTERAPİDE YENİLİKLER
Oturum başkanları: Rıza Çetingöz, Uğur Selek
15:35 – 15:55 KHDAK’larında güncel testler- Yeni ulusal rehber
Nalan Akyürek
15:35 – 16:00 Using immunotherapy plus radiation to Improve systemic control for lung cancer
James Welsh
15:55 – 16:15 EGFR mutant hastalarda tedavi seçenekleri; likit biyopsi ne zaman gereklidir?
Sinan Yavuz
16:15 – 16:35 ALK ve ROS1 mutasyonu saptanan hastalara yaklaşım
Saadettin Kılıçkap
16:00 – 16:25 Proton therapy for lung cancer
James Welsh
16:35 – 16:55 Yeni hedefler ve yeni hedefli tedaviler (BRAF, MEK, MET,NTRK)
Erdem Çubukçu
Seçilmiş sözel bildiriler
 16:55-17:40 ROCHE UYDU SEMPOZYUMU  ALK Pozitif KHDAK’nde Yeni Umut; Alektinib

 

Oturum Başkanı: Berksoy Şahin

Konuşmacı: Saadettin Kılıçkap

16:30 – 17:50 15. OTURUM: OLGULARLA TİMİK TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Cemal Özçelik,Türkkan Evrensel, Müge Akmansu
16:30 – 16:50 Yeni evreleme neler getirdi?
Berker Özkan
16:50 – 17:10 Neoadjuvan tedavi ve yanıt değerlendirmesi
Murat Dinçer
17:10 – 17:30 Cerrahi tedavi nereye kadar?
Alper Toker
17:30 – 17:50 Radyoterapinin yeri
Serap Akyürek
Seçilmiş sözel bildiriler
7 EKİM 2018
SALON 1 SALON 2
08:30 – 10:00 16. OTURUM 08:30 – 10:00 17. OTURUM
N2 HASTALIKTA TÜRKİYE’DEN SONUÇLAR (Davetli Merkezler)
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ Oturum Başkanları:  Serdar Özkök, Feyyaz Özdemir, Recep Demirhan, Celalettin Kocatürk
Oturum Başkanları: Fazilet Dinçbaş, Aydın Şanlı Yuvarlak Masa
08:30 – 08:40 Erkmen Gülhan
08:30 – 08:50 Sistemik tedavide yenilikler
Fatih Selçukbiricik
08:40 – 08:50 Ahmet Üçvet
08:50 – 09:00 Cengiz Gebitekin
08:50 – 09:10 İmmunoterapinin yeri
Özlem Sönmez
09:00 – 09:10 Serkan Enön
09:10 – 09:20 Volkan Baysungur
09:10 – 09:30 Sınırlı ve yaygın evrede radyoterapinin yeri
Ayşe Nur Demiral
09:20 – 09:30 Akif Turna
09:30 – 09:40 Levent Cansever
09:30 – 09:50 Cerrahinin yeri
Feridun Işık
09:40 – 09:50 Kutsal Turhan
11:30 KAPANIŞ TÖRENİ
7 EKİM 2018
SALON 1
10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Onur Genç, Atilla Eroğlu
S-01 Omentum transpozisyonu ile postoperatif bronkoplevral fistül ve ampiyem tedavisi
Mehmet Akif Ekici
S-02 Khdak için lobektomi yapılan hastalarda lenf bezlerinde metastaz saptanma oranlarının analizi
Mehmet Ünal
S-03 Erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde yapılan VAMLA doğal öldürücü hücre Fonksiyonlarını Düzenler
Esin Çetin Aktaş
S-04 Akciğer kanserinde komplet rezeksiyon sonrası bronş cerrahi sınır Uzunluğunun nüks ve sağkalım
üzerine etkisi
Ebru Sayılır Güven
S-05 KHDAK nedeniyle neoadjuvan tedavi sonrası rezeksiyon uygulanan hastalarda nüks-metastaz
gelişimine etkili faktörler
Tarık Yağcı
S-06 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı hastalarımızda tek insizyon vats ile yaptığımız pnömonektomi
deneyimlerimiz.
Gökhan Ergene
S-07 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularımızda tek insizyon vats ile lobektomi ve segmentektomi
deneyimlerimiz.
Gökhan Ergene
S-08 Beden kitle indeksinin akciğer rezeksiyonları sonrası komplikasyon gelişimi üzerine etkisi
Tevfik İlker Akçam
S-09 KHDAK nedeniyle göğüs duvarı rezeksiyonu ile akciğer rezeksiyonu uygulananlarda sağkalım
Ahmet Üçvet
S-10 Kolorektal karsinomlarda pulmoner metastazektomi: cerrahi sınırın nodül boyutuna oranı
prognostik bir faktör mü?
Merve Ezgi Ünal
S-11 Özofagus fistül ve perforasyonlarında stent ile tedavi
Atilla Eroğlu
S-12 Neoadjuvan/indüksiyon tedavisi sonrası videotorakoskopik lobektomi
Gamze Çetinkaya
SALON 2
10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Tamer Okay, Recep Savaş
S-13 Göğüs cerrahisi eğitim araştırma hastanesinde ameliyat gününde yapılan iptallerin araştırılması ve
önleyici tedbirler
Çağatay Tezel
S-14 Toraks kitlelerinde shear wave elastografi kullanımı
Mehmet Güli Çetinçakmak
S-15 Göğüs duvarı tümörlerinde rezeksiyon-rekontruksiyon tecrübemiz
Alper Avcı
S-16 Transtorasik iğne biyopsisi ve Pet Bt yapılan 1 ≤ 2 Cm solid belirsiz pulmoner nodüllerde tanısal başarı
Seher Susam
S-17 İnternal juguler venöz port kateterizasyonda el dopleri kullanımı
Nesimi Günal
S-18 Yeni tanı akciğer kanserli olguların PET-BT ve difüzyon MRG ile birlikte değerlendirilmesi, ön sonuçlar
Aysu Sinem Koç
S-19 Ne zaman ve neden cerrahi? İntrapulmoner Aspergilloma
Deniz Kaygusuz Tikici
S-20 Kadınlarda Akciğer Kanseri: Cerrahi tedavinin morbidite, mortalite ve sağkalıma etkileri
Deniz Kaygusuz Tikici
S-21 Akciğer kanserli olgularda 3D Mikro-BT ile elde edilen görüntülerin histopatolojik inceleme ile karşılaştırılması
Süleyman Gökalp Güneş
S-22 Batın patolojilerinin eşlik ettiği plevral efüzyonlarda plörodezis etkinliği
İsmail Sarbay
S-23 Torakotomi uygulanan hastalarda Kinesio-Tape uygulaması yapılarak ağrı ve dispne algısının değerlendirilmesi
Hale Kefeli Çelik
S-24 On-Q elastomerik pompa aracılığıyla lokal anestezik infiltrasyonunun torakotomi sonrası ağrı yönetimindeki etkinliği
Hüseyin Ulaş Çınar
SALON 3
 10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Ahmet Bilici, Yasemin Bölükbaşı
S-25 Küçük hücreli akciğer kanseri’nde profilaktik kranyal radyoterapi sonrası yinelemede reirradiasyon gerekli midir?
Esra Korkmaz Kıraklı
S-26 Masaoka evre ıı ve ııı timomada radyoterapinin rolü-yüksek yinelemesiz sağkalım-tek merkez deneyimi
Esra Korkmaz Kıraklı
S-27 Akciğer kanserinde radikal torasik rt’nin yaşam kalitesine etkisinin analizi-prospektif bir çalışma
Esra Korkmaz Kıraklı
S-28 KHDAK’nde Eşzamanlı RKT’nin Pulmoner Fonksiyon Testlerine Etkisi-Radyasyon Pnömonitisi İle İlişkilendirilebilir Mi?
Esra Korkmaz Kıraklı
S-29 Yaşlı lokal ileri akciğer kanserlilerde kemoradyoterapi öncesi yüksek mini nutrisyonel değerlendirme skorunun önemi
Yurday Özdemir
S-30 122- evre 3b/c skuamoz hücreli akciğer kanserinde kemoradyoterapi sonrası fatal pulmoner hemoraji için risk faktörleri
Yurday Özdemir
S-31 Kemoradyoterapi sırasında oral glutamin veya hiperkalorik nutrisyon ürünü kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması
Ela Delikgöz Soykut
S-33 Sbrt tekniği ile tedavi edilen akciğer kanserli olgularda fraksiyonlar arası gtv değişimi
Şefika Arzu Ergen
S-34 Erken evre akciğer kanserinde sterotaktik beden radtoterapisinin pulmoner fonksiyonlar üzerinde etkisi
Bedriye Doğan Akaslan
S-35 Fazla kilolu lokal ileri evre khdak’li hastlarda radikal kemoradyoterapi öncesi kilo kaybı kötü sağkalım nedenidir
Erkan Topkan
S-36 Beyin metastazlı akciğer kanserli hastaların tedavisinde ikinci seri tüm beyin ışınlamanın palyasyona etkisi
Ahmet Kuru
SALON 4
 10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Özgür Özyılkan, Başak Oyan Uluç
S-37 Sıra dışı olgularla küçük hücreli akciğer kanseri: neler öğrendik?
Timuçin Alar
S-38 Akciğer kanserli hastalarda beslenme durumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin saptanması
Hülya Bulut
S-39 Primer tümörün preoperatif suv(max) değeri opere küçük hücreli dışı akciğer kanserinde prognostik faktör olabilir mi ?
Özkan ALAN
S-40 Haftalık karboplatin/paklitaksel ile kemoradyoterapi; inoperabl evre ııı khdak’de uygun bir seçenek olabilir
Ali Murat Sedef
S-41 Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserli geriatrik hastalarda tedavi seçenekleri
Serdar Arıcı
S-42 Sigaranın küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla cerrahi uygulanan hastalarda uzun dönem sağ kalıma etkisi
Serkan Uysal
S-43 Nivolumab: 3. Yıl erken erişim programı verileri
Cem Mirili
S-44 Akciğer karsinomu tedavisi sırasında beyin metastazı gelişimini etkileyen faktörler
Eylem Yıldırım
S-45 Alk pozitif akciğer kanseri hastalarında krizotinib tedavisi ile nötropeni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Pınar Gürsoy
S-46 ileri yaş hastalarda sağkalım belirteci olarak inflamasyan VE beslenme indeksi kullanılabilir Mİ?
Oya Yıldız
S-47 Akciğer kanserinde indüksiyon tedavisi öncesi pet bt’de tümör sudmaks değeri ile kemosensitivite ilişkisi
Erhan Özer
S-48 Ürik asit metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde erlotinib tedavisine olumlu yanıtı öngörebilir mi?
Suat Erus
S-49 1130 venöz port kateter hastasında yaşam kalitesi
Uğur Temel
SALON 5
 10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Benan Çağlayan, Deniz Nart “
S-50 Bronkoalveolar paterne sahip olguların yeni sınıflamadaki yeri
Demet Yaldız
S-51 Küçük hücreli akciğer kanserinde ki-67 proliferasyon indeksinin önemi
Seda Beyhan Sağmen
S-52 Fiberoptik bronkoskopik biyopsi ile küçük hücreli dışı akciğer karsinomu-nos, ne kadar nos?
Zafer Aktaş
S-53 Akut solunum yetersizliği ile yoğunbakım ünitesine alınan akciğer kanseri hastalarında yapay solunum desteği
Hakan Korkut Atalan
S-54 Akciğer kanseri hastalarında akut solunum yetersizliğinde düşük soluk hacmi ile mekanik ventilasyon
Hakan Korkut Atalan
S-55 Akciğer adenokarsinomu histolojik alt tiplerine göre pet ct suv değerleri ve sağkalım sonuçlarının karşılaştırılması
Özkan Alan
S-56 Akciğer kanseri hastaları için iyigün-kötügün dostu; 4 göğüs eğitim araştırma hastanesi
Sedat Altın
S-57 Akciğer kanserli hastalarda pnömoni etkenleri ve tedavi başarısı
Özgür Batum
S-58 Evre ı akciğer adenokanserli hastalarda potansiyel bir biomarker olarak mir-125b ‘nin tanısal değeri
Arife Zeybek
S-59 Hiler/Mediastinal lenfadenopati boyutu ve malignite arasındaki ilişkinin ebus-tbna ile değerlendirilmesi
Ebru Şengül Parlak
S-60 Akciğer kanserinde primer tümörün suvmax değeri ile histopatolojik tanı ön görülebilir mi?
Bülent Mustafa Yenigün
S-61 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde likit biyopsi ve yeni bir yeni nesil dizileme sistemi validasyonu
İbrahim Boga
S-62 Ege ünı̇versı̇tesı̇ veri tabanındaki akciğer kanserli 13895 olgunun epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri
Fatma Sert
SALON 6
 10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Serhan Tanju, Alper Sevinç  “
S-63 Farklı patolojik tanılı rezektabl intratorasik ekstrapulmoner lezyonların analizi; 138 olgu
Menduh Oruc
S-64 Karsinoid tümörlerin analizi; 15 olgu
Menduh Oruc
S-65 Akciğer kanserli beyin metastazlı hastaların değerlendirilmesi
Hüseyin Özevren
S-66 Timoma olan ve olmayan myastenik olgularda timektomi sonuçları
Sedat Koçal
S-67 Akciğer kanserli hastalarda f18-fdg pet/bt’de primer tümörün sud değerlerinin sağkalım ile ilişkisi
Filiz Özülker
S-68 Klinik deneyimimiz: intratorasik ekstraparankimal lezyonlarda cerrahi yaklaşım
Zeynep Cesur
S-69 Lenf bezlerinin proliferatif hastalığı castleman
Bülent Mustafa Yenigün
S-70 Plevra biyopsisi ile kronik non-spesifik plörit tanısı alan hastalarda klinik özellikler ve uzun dönem takip sonuçları
Erdoğan Dadaş
S-71 Timektomi ile tedavi edilen myasthenia gravis hastalarında prognostik faktörler
Nilay Çavuşoğlu Yalçın
S-72 Skalen lenf nodu biyopsi sonuçlarımız
Ayten Güner Akbıyık
S-73 Akciğer kanserinde tnm sınıflama
Özden Yıldırım Çamurdan
S-74 Tandır yapan koah’lı kadınlarda yapılan koroner bypass cerrahi sonuçları
Ali Kemal Gür
S-75 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde akciğer rezeksiyonu ile birlikte yapılan karinal slee ve rezeksiyonların sonuçları
Salih Bilen

 

Kurs adı: Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi’nin Akciğer Kanseri Erken Tespiti ve Tedavisindeki Yeri
Tarih/Saat: 04.10.2018 / 13.00 – 15.00
05.10.2018 / 09.00 – 11.00
Salon: Medtronic Workshop Salonu

*Lütfen ön kayıt için info@ulusalakciger2018.org adresine mail atınız.